Vragen? Bel ons op het nummer 050 60 50 63
Zorgeloos op reis?

Lees meer

Specialist in ùw verzekeringen, behartiging van ùw belangen!

Een geschil bij schade? Contacteer ons voor u een advocaat of expert contacteert!

Een schadegeval overkomt je zomaar. Hoe minder hoe liever, natuurlijk. Precies omdat het zelden voorkomt, willen we onderstrepen wat je best doet. Als je geconfronteerd wordt met een schadegeval, is er maar één goede raad: aangifte doen bij uw makelaar!

Als makelaar zullen wij het geschil onderzoeken, bijstand verlenen, adviseren we u wat de do’s en don’ts zijn én wat binnen uw onderschreven polis valt. 

Ook wanneer je perfect weet wat je te doen staat, is een aangifte bij ons een must zodat je optimale bijstand kunt genieten.

 

Waarom geef je een geschil bij schade best altijd bij ons aan?

Om geld en tijd te besparen!

Als je geen aangifte doet bij ons en meteen een advocaat of expert contacteert, is het mogelijk dat je je laat overtuigen om een ereloonovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst verbind je je aan vooraf bepaalde, al dan niet forfaitaire, kosten en erelonen. Het is mogelijk – maar gelukkig wel uitzonderlijk –  dat een advocaat of een expert misbruik maakt van je zwakke positie als slachtoffer. Je wil enkel dat het geschil zo snel mogelijk opgelost wordt waardoor je dikwijls minder aandachtig bent voor de precieze inhoud van de ereloonovereenkomst.  

Wanneer je dan een gepeperde factuur in je bus vindt, wil je natuurlijk dat je rechtsbijstandsverzekeraar hierin tussenkomt. En daar wringt soms het schoentje.

Een rechtsbijstandsverzekeraar is er uiteraard om zijn verzekerden bijstand te verlenen en zullen dat ook volop doen, maar zij zijn ook gebonden aan de polisvoorwaarden die duidelijk hun tussenkomst omschrijven in een dergelijk geval. In de bijzondere voorwaarden staat te lezen dat de kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe de verzekerde zich verbonden heeft vóór de aangifte van het schadegeval, of zonder ons akkoord, niet gewaarborgd zijn.  Dit geldt niet als deze betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen. 

Met andere woorden: een vooraf ondertekende overeenkomst over erelonen en/of kosten is ons niet tegenstelbaar.

De reden hiervan is dat de rechtsbijstandsverzekeraar de facturen ten laste neemt in zoverre de gevorderde bedragen billijk en gerechtvaardigd zijn. Zij voeren dus een marginale toetsing uit. Is de facturatie alles behalve billijk en gerechtvaardigd, dan zullen zij, in naam van u als verzekerde de facturen betwisten en hem bijstaan wanneer de expert of advocaat hem dagvaardt.

Je bent echter op voorhand akkoord gegaan met de berekeningswijze van het ereloon en de kosten.  Het gevolg hiervan is dat je het saldo van de factuur, dus het deel dat niet overeenstemt met de geleverde prestaties/kosten, zelf moet betalen wanneer je veroordeeld wordt. In de meeste gevallen word je inderdaad ook veroordeeld omdat je de ereloonovereenkomst ondertekende. Als je de ereloonovereenkomst niet ondertekent, word je geheel gevrijwaard binnen de grenzen van de waarborg met betrekking tot de (exuberante) vordering.

Het is dus belangrijk dat je nooit een overeenkomst over kosten en/of erelonen ondertekent, maar onmiddellijk aangifte doet bij ons, uw makelaar.  Doe je dit niet, dan dreig je een deel van de kosten van de advocaat of expert zelf te moeten betalen. 

De stap naar de makelaar is maar een kleine moeite. Een telefoontje of e-mail is zo gebeurd en kan je een boel vermijdbare kosten besparen! 

 

Je kan ons steeds telefonisch of online bereiken!

Bron: Euromex

Terug naar overzicht