Vragen? Bel ons op het nummer 050 60 50 63
Zorgeloos op reis?

Lees meer

Specialist in ùw verzekeringen, behartiging van ùw belangen!

5 weetjes over de hospitalisatieverzekering in België

1) Is de hospitalisatieverzekering verplicht in België?

NEE. Elke inwoner van België is bij wet verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. De hoofdtaak van dit ziekenfonds bestaat erin een deel van de medische en gezondheidskosten terug te betalen (bijv.  doktersbezoeken, consultaties bij de tandarts of kinesitherapie sessies).

De kosten van een hospitalisatie lopen vaak hoog op. In deze gevallen komt het ziekenfonds slechts gedeeltelijk tegemoet. De meeste Belgen kiezen dus voor een extra dekking tegen deze kosten, die vaak onverwacht zijn en vooral hoog kunnen oplopen.

De hospitalisatieverzekering heeft dus een aanvullend karakter en komt steeds tegemoet na de eerste vergoeding van het ziekenfonds. Ze zorgt er dus voor dat de verzekerde minder moet betalen en gespaard blijft van onvoorziene financiële zorgen.

2) Is de werkgever verplicht om een hospitalisatieverzekering aan te bieden?

NEE.  Het aanbieden van een hospitalisatieverzekering aan zijn werknemers is een bovenwettelijk voordeel en de werkgever kan kiezen om het al dan niet aan te bieden. Bovenwettelijke voordelen zijn interessant voor de werkgever aangezien ze hem minder kosten aan socialezekerheidsbijdragen dan de betaling van een hoger loon.

De collectieve premie die een werkgever voor zijn werknemers betaalt in het kader van een collectieve hospitalisatieverzekering is ook voordeliger dan een individuele premie die de werknemer persoonlijk betaalt. Dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de verzekeraar het risico van de werkgever berekent op basis van een geheel van werknemers, terwijl een individu het risico alleen draagt. Als zijn bedrijf een bepaald aantal werknemers overschrijdt, dan zal de werkgever ook de mogelijkheid hebben om met de verzekeringsmaatschappij over zijn contract te onderhandelen.  

3) Dekt de hospitalisatieverzekering steeds een eenpersoonskamer?

NEE.  Elk hospitalisatieverzekeringscontract heeft zijn eigen dekkingen en bijzonderheden. Verschillende zaken kunnen variëren naargelang de soort polis, zoals: een dekking in een tweepersoons- of eenpersoonskamer, het bedrag van het eigen risico dat bij een hospitalisatie wordt gevraagd, de duur van de ambulante zorgen in het kader van de hospitalisatie, het aantal zware ziekten die gedekt zijn in het contract, het terugbetalingsplafond bij een hospitalisatie, enz.

4) Pensionering, ontslag, echtscheiding van een echtgenoot die een collectieve hospitalisatieverzekering genoot via het werk… Mag de werknemer in deze gevallen zijn hospitalisatieverzekering behouden?

JA. In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst is de kans groot dat de werknemer de hospitalisatieverzekering verliest die verbonden is aan de beroepsactiviteit ( = verzekering via de werkgever). Om de verzekerden te beschermen, voorziet de wet-Verwilghen echter in de mogelijkheid om het contract, verbonden aan de beroepsactiviteit, individueel voort te zetten.

Meestal dienen er voor deze voortzetting geen medische formaliteiten vervuld te worden en is er geen wachttijd of uitsluiting van bestaande aandoeningen. De werknemer geniet dus gunstvoorwaarden voor zijn premie en zal dus ononderbroken en levenslang verzekerd zijn. Bovendien kan een verzekeraar een individuele hospitalisatieverzekering niet eenzijdig opzeggen of wijzigen.

5) Worden alle kosten voor ambulante verzorging gedekt door een hospitalisatieverzekering?

NEE. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken gemiddeld de kosten voor ambulante verzorging één tot drie maanden vóór en 2 tot 6 maanden na de hospitalisatie.

Deze kosten worden ‘ambulant’ genoemd omdat ze niet worden gemaakt tijdens de eigenlijke hospitalisatie. Het gaat bijvoorbeeld over consultaties bij de dokter of tandarts, kosten voor geneesmiddelen, tandprothesen of brillenglazen.

Andere kosten voor ambulante verzorging die niet verbonden zijn aan een hospitalisatie kunnen eveneens gedekt worden door aanvullende verzekeringen.

Bron: AXA

Terug naar overzicht